algemene informatie
Voorwaarden bij inschrijving:


Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met onze  trainingen en/of cursussen!

Het cursusgeld dient zoals staat beschreven in de bevestigingsmail voldaan te worden voor de eerste cursus les.

Lessen worden niet gerestitueerd, doorgeschoven en/of verplaatst.

Cursisten zijn zelf aansprakelijk voor (het gedrag van) hun hond en dienen een wettelijke aansprakelijksheidsverzekering te hebben.

Honden moeten gezond en voldoende ge├źnt zijn. Eigenaar dient voldoende fysieke controle over de hond te hebben.

Cursisten dienen zich te houden aan ons coronaprotocol.

Cursisten dienen zich te  houden aan onze accommodatieregels. Deze worden vermeld bij opkomst van het terrein.